Hi

If you are looking for suliraning pangkapaligiran ? Then, this is the place where you can find some sources that provide detailed information.

suliraning pangkapaligiran

What is the meaning of pagkasira ng likasn na Yaman?

Sabay ng pagkasira ng Likasn na yaman ang pagbagsak ng ekonomiya ng bansa kung saan apektado ang tirahan ng mga mamamayan at kanilang hanap-buhay. Bakit nga ba nasisira ang likas na yaman ng bansa? Ang dahilan ng pagkasira ng yaman ng bansa ay ang mga mamamayan. Dahil sa kulang sa disiplina at maling gamit ng likas na yaman ng bansa.

What is agrikultural na Kaunlaran?

Ayon sa mga experto ang pangunahing dahilan ng deforestation ay ang agrikultural na kaunlaran. Dahil sa patuloy na pag-unlad, kasabay ng pag-usbong ng malalaking industriya, nasisira ang ating mga kagubatan. Ito’y dahil hindi naiisip ng mga tao ang ating kapaligiran.

What is the meaning of pangongolekta?

Pangongolekta ng pinagbubukod na Basura paglilipat, pagpoproseso, pagtrato, at pagtatapon ng mga basura. Ang epekto ng mga suliraning pangkapaligiran ay hindi lamang sa kalikasan mismo kundi ito ay malawak, magkakaugnay, at nararanasan sa iba’t ibang aspekto.

What is the meaning of pagkalat ng Basura?

Pagkalat Ng Basura – Ang problema natin sa basura o “solid waste management” ay isa sa mga isyu na lahat tayo ay maaaring makatulong na masolusyunan. Isa sa pinakamadali nating gawin ay ang simpleng pag tapon ng basura sa tamang lugar at hindi sa kung saan-saan lamang.

I hope the above sources help you with the information related to suliraning pangkapaligiran . If not, reach through the comment section.

By admin