Hello

If you are looking for migrasyon ? Then, this is the place where you can find some sources that provide detailed information.

migrasyon

What is migrasyon in English?

Ang migrasyon o “migration” sa Ingles ay tumutukoy sa paglilipat bahay ng tao man o hayop. Sa kasaysayan ng Pilipinas, pinaniniwalaang lumakbay ang mga ninuno natin sa iba’t ibang parte ng Pilipinas gamit ang tulay na lupa. Ang paglalakbay na iyan ay tinatawag na “ Migrasyon “.

What is the difference between migrasyon and pangyayaring?

Ang migrasyon ay ang paglipat ng tao o isang grupo ng tao mula sa isang lugar papunta sa ibang lugar sa loob ng maikli o mahabang panahon. Ang pangyayaring ito ang prosesong ginagawa ng mga indibidwal upang manirahan o mamasukan sa ibang pook o bansa.

What is Ano Ang migrasyon?

ANO ANG MIGRASYON – Sa kasaysayan man ng tao o hayop, ang migrasyon ay isang mahalagang bagay na kinailangang gawin upang mabuhay. Sa paksang ito, tatalakayin natin kung ano ang migrasyon at bakit ito importante sa ating kasaysayan. Ang migrasyon o “migration” sa Ingles ay tumutukoy sa paglilipat bahay ng tao man o hayop.

What is the difference between migrasyon and Panlabas?

1. MIGRASYON Migration- tumutukoy sa paglipat ng mga tao sa ibang lugar upang doon manirahan. 2. PANLOOB NA MIGRASYON (internal migration)- ay ang migrasyon sa loob lamang ng bansa. MIGRASYON PANLABAS (international migration)- ang tawag kapag lumilipat na ang mga tao sa ibang bansa upang doon na manirahan o mamalagi nang matagal na panahon.

I hope the above sources help you with the information related to migrasyon . If not, reach through the comment section.

By admin