Hola

If you are looking for lantay ? Then, this is the place where you can find some sources that provide detailed information.

lantay

What is the meaning of Lantay in English?

Lantay – ito ay nasa lantay na kaantasan kapag walang ipinaghahambing na dalawa o maraming bagay. Ang mga halimbawa nito ay maganda, mataas, mabigat, at mahinahon.

What is the difference between pahambing and Lantay?

Lantay: Mataas ang bundok sa probinsya ng Malapatin. Pahambing: Magkasing-taas ang mga bundok sa probinsya ng Malapatin at Hinanduraw. Pasukdol: Pinakamataas na bundok ang bundok sa probinsya ng Malapatin. Lantay: Maagang umuwi si Patrick kagabi.

What does pasukdol Lantay pahambing mean?

Lantay: Mataas ang bundok sa probinsya ng Malapatin. Pahambing: Magkasing-taas ang mga bundok sa probinsya ng Malapatin at Hinanduraw. Pasukdol: Pinakamataas na bundok ang bundok sa probinsya ng Malapatin. Lantay: Maagang umuwi si Patrick kagabi. Pahambing: Mas maagang umuwi si Patrick kagabi kaysa noong isang araw.

I hope the above sources help you with the information related to lantay . If not, reach through the comment section.

By admin