Hello

If you are looking for essential in tagalog ? Then, this is the place where you can find some sources that provide detailed information.

essential in tagalog

How do you translate the English word essential in Tagalog?

The English word "essential" can be translated as the following words in Tagalog: Best translations for the English word essential in Tagalog: kail a ngan [noun / pseudo-verb] need; requirement; demand; [adjective] obligatory; requisite; essential 97 Example Sentences Available » more...

How do you use Mahalaga in a sentence?

Alam ng lahat ng propeta, noon at ngayon, na mahalaga ang pagsunod para sa ating kaligtasan. Rather, they appreciate them, recognizing that natural laws are essential for their welfare. Sa halip, pinahahalagahan natin ang mga batas sa kalikasan dahil kailangan natin ang mga ito.

What does Totoong Mahalaga mean?

Totoong mahalaga, o napakahalaga pa nga, para sa milyun-milyong bata na matuto tungkol sa computer at iba pang teknolohiya. The top floor, covered by a slate roof, was essentially a fighting platform that had small openings in the parapet. Ang pinakaitaas na palapag, na may bubong na tisa, ay may mga bintana at mula dito sila nakikipaglaban.

I hope the above sources help you with the information related to essential in tagalog . If not, reach through the comment section.

By admin