Hello

If you are looking for ekonomiks ? Then, this is the place where you can find some sources that provide detailed information.

ekonomiks

What is the meaning of ekonomiks?

Ang ekonomiks ay isang agham na pag-aaral na tumutukoy kung paano gumagawa ng desisyon ang isang tao o lipunan. Maraming pangangailangan ang mga tao at pangkat ng lipunan at upang matugunan ito, may pinagkukunang yaman na dapat gamitin subalit hindi ito makasasapat sa pangangailangan at ang paggamit ay maaaring sa ngayon at bukas.

What are ekonomiks and pangkabuhayan?

Ang ekonomiks ay isang pag-aaral kung anong mga paraan ang ginagawa ng tao sa paghahanap buhay, paghahanap ng pagkain at makuha ang mga materyal na pangangailangan. Ang mga suliraning pangkabuhayan ay binibigyang pansin sa pamamagitan ng pamamaraan kung paano maaayos o malulunasan ang mga ito.

What are the ekonomiks Bilang Isang Agham Panlipunan?

Ekonomiks bilang Isang Agham Panlipunan • Ang agham panlipunan ay isang sangay ng kaalaman kung saan pinag-aaralan ang mga pag- uugali ng tao habang siya ay nakikipag-ugnayan sa kanyang kapwa at kapaligiran. • Isang displina ng agham panlipunan ang ekonomiks.

What are ekonomiks and limitadong pinagkukunang Yaman?

Ang ekonomiks ay nag-aaral at umuunawa sa pagkilos at pag-uugali ng mga tao at may kaugnay sa iba pang behavioral sciences tulad ng psychology, sociology, anthropology, history, at political science. Ang limitadong pinagkukunang yaman ay may epekto sa pag-uugali ng tao.

I hope the above sources help you with the information related to ekonomiks . If not, reach through the comment section.

By admin